บริษัท ริชี่เพลซ2002 จำกัด (มหาชน)

             ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภท High Rise Condominium ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบพื้นที่ส่วนกลางคอนโดมิเนียม ภายใต้แนวคิด "Wellness Living, Space Saving" การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางคอนโดมิเนียม ภายในพื้นที่จำกัดแต่ได้ประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์เทรนด์การใส่ใจดูแลสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางกายภาพและอารมณ์ ในขอบเขตพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3-5 สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือทีมไม่เกิน 2 คน
กติกาการประกวด
เกณฑ์การตัดสิน ทุนสนับสนุนและรางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 คน/ทีมสุดท้ายจะมีโอกาสได้รับพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญาเข้าร่วมงานกับทางบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ในอนาคต